Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

CHJW

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
CHJW
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
CHJW
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
CHJW
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
CHJW
1256 fcec 500
CHJW
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
CHJW

“ Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic. ”

— W. Myśliwski
Reposted fromladygrey ladygrey viaPokobiecemu Pokobiecemu
CHJW
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viahesiamela hesiamela
CHJW
4278 74c9 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaurbanart urbanart
CHJW
4295 0c25 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaurbanart urbanart
8748 63a9 500

May 29 2017

CHJW
@CHJW to mi się marzy :3
Reposted fromhesiamela hesiamela
0310 ff5f 500
Reposted fromspookystyx spookystyx viaLuukka Luukka
CHJW
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viahesiamela hesiamela
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viahesiamela hesiamela
CHJW
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viahesiamela hesiamela
CHJW
Reposted frommarysia marysia viasiakasia siakasia

April 11 2017

CHJW
1322 060f
Mądrych wyborów...
CHJW
7600 acd5
Reposted fromsohryu sohryu viaholamasdo holamasdo
CHJW
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 vialolufo lolufo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl